Czarnobrody

Założyciel, twórca i współwłaściciel


Czarnobrody to szara eminencja projektu Fantasmagoria, jest także twórcą i jednym z dwóch ojców założycieli obok Pijanisty. Sprawuje pieczę nad stroną techniczną i prawną całego przedsięwzięcia. Facet ten lubi samotność i jest całkowicie szczęśliwy kiedy inni nie zawracają mu głowy i może poświęcić się temu co lub, czyli swoim projektom. Niedawno się ożenił ze wspaniałą kobietą.